Pravidla klubu

Členem herního klubu se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, jedinou podmínkou je být registrovaným čtenářem knihovny.

Všichni hráči KDH se musí řídit Knihovním řádem MěK Úpice, herními pravidly i zásadami čestné hry.

Hráč si vypůjčí jednu kompletní hru, tato výpůjčka je zaznamenána.

Součástí každé hry jsou herní pravidla v češtině.

Hráč, který si vypůjčí hru dbá na to, aby s ní bylo nakládáno šetrně a předešlo se tak poškození hry. Pokud k poškození hry či ztrátě jejích jednotlivých částí přece jen dojde, ohlásí hráč tuto skutečnost neprodleně službě v půjčovně dětského oddělení, která bude situaci řešit a vyčíslí výši náhrady.

Služba v půjčovně má právo v případě nevhodného chování hráčů k sobě navzájem,  k vypůjčené hře nebo k ostatním návštěvníkům půjčovny hru ukončit.

Hry je možné hrát pouze v prostorách MěK Úpice.

Herní klub se schází v určený den – každé druhé pondělí v měsíci od 17 do 20.00 hodin.

Setkání KDH se může zúčastnit i ten, kdo není jeho členem po zaplacení vstupného v ceně 10 Kč za jednu osobu. Dítě do 10 let v doprovodu dospělé osoby vstupné neplatí.

Partnerem herního klubu jeAlbi - Malý dárek pro radost

V Úpici, 1. března 2013, Jana Šimková, ředitelka knihovny