Aktuální informace z knihovny

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KNIHOVNY
OD 18. 5. 2020

 Prozatím platí tato úprava výpůjční doby (odlišnost je pouze pro dětské oddělení):
Oddělení pro dospělé, čítárna a oddělení pro děti
PO   8.00-12.00, 13.00-17.00
ST    8.00-12.00, 13.00-16.00
PÁ   8.00-12.00, 13.00-17.00
Sobotní provoz bude obnoven až od září 2020

Nadále prosíme o dodržování hygienických pravidel:

  • Vstup do knihovny pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
  • dezinfekce rukou u vstupu
  • dodržování minimálního rozestupu 2 m

V knihovně můžete

  • vracet, půjčovat a vybírat knihy a časopisy
  • nechat si okopírovat dokumenty
  • pracovat na PC s připojením k internetu – časové omezení max. ½ hodiny, k dispozici omezený počet počítačů, děti mohou počítač využít pouze na zpracování zadání do školy – ne na hry apod.

Vrácení všech dokumentů zapůjčených před uzavřením je možné bezplatně do konce května.
Od 1. června již knihovna bude postupovat při vymáhání dokumentů dle platného knihovního řádu.