KNIHOVNA OTEVŘENA

KNIHOVNA OTEVŘENA

od pondělí 27. dubna

za předem daných pravidel (viz níže).
Prosíme o dodržování pokynů pracovnic knihovny.
Případné změny podmínek půjčování budou upřesněny dle pokynů vlády.

Změna provozní doby:
Oddělení pro dospělé, čítárna a oddělení pro děti
PO  8.00-12.00, 13.00-17.00
ST  8.00-12.00, 13.00-16.00
PÁ  8.00-12.00, 13.00-17.00

Prosíme čtenáře, aby dodržovali následující pravidla:

– vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
– u vstupu použít dezinfekci na ruce
dodržovat minimální rozestup 2 m
pobyt uživatelů knihovny jen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vrácení a návazné transakce)
provoz čítárny omezen jen na vracení a půjčování periodik

Děkujeme za pochopení a trpělivost.