Co dělá krále králem? – literární soutěž

„Co dělá krále králem?“

V rámci Dne pro dětskou knihu jsme oznámili výsledky literární soutěže „Co dělá krále králem?“ Ta byla vyhlášena v Týdnu knihoven v projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět. Odevzdaných prací nebylo příliš. Nevíme, zda studenty nezaujalo dané téma, nebo se jim prostě nechce psát? Každopádně: Nejpočetněji byla zastoupena kategorie dětí 13-16 let a v ní jsme také vyhodnotili a odměnili 2 práce. Na druhém místě skončila Lucie Melicharová ze a vítězkou se stala Aneta Burešová, která svoje zamyšlení přečetla přítomným. Její dílko bude zasláno do regionálního kola východočeského Klubka, odkud budou vybráni Rytíři krásného slova s vyhlášením na Pražském hradě. Přejeme Anetě, aby její práce obstála co nejlépe v dalším hodnocení.

 

Co dělá krále králem?

Co dnes znamená král? Postavu z učebnice historie? Hrdinu z pohádky? Symbol? Moc? Slávu? Bohatství? Co představuje trůn, žezlo, koruna, královský hermelín? Co značí mít královskou krev? Co je královský průvod a Královská cesta? Jaký je přímý a přenesený obsah sousloví královské slovo, královská milost, královská tabule, královský omyl, královský dar? K čemu sloužil královský šašek? Komu a proč se přezdívalo král železný a zlatý, král Pohrobek, král Bezzemek nebo král Slunce? Kdo a proč nosil za královským jménem přízvisko Veliký, Ukrutný, Dobrotivý? Platí dodnes, že „přesnost je vlastnost králů“, že „mýlit se je lidské, odpouštět královské“? Kdo řekl „není boje žádného bez krále českého“„toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“?

     Kde hledat Krále Leara, Krále Oidipa, Krále Ječmínka nebo Krále Lávru? Kdo napsal knížky O králi Sedmilháři, Král Matýsek první či Eliška a táta král?

Co mají společného hroznýš královský s tučňákem královským, Královský triatlon a královský gambit, král džungle s králem lesa, král zvířat, Královské Vinohrady, král rocku nebo popu s králem valčíků, král čtenářů, král komiků, král majálesu, královna ročníku či plesu, král pirátů, král sýrů a šachový král? Co je britská Královská společnost?

Co je království nebeské, království boží na zemi a čí království není z tohoto světa? Může být vážně hloupý Honza králem, nebo musí být vladař moudrý a vzdělaný? Usedne na trůn vždy ten nejlepší? Je snadné být tím nejvyšším, anebo se tam umdlévá pod tíhou odpovědnosti a koruny? Může král všechno, nebo nemůže téměř nic – je pouze smutným vazalem úředních předpisů a konvencí? Má člověk na trůnu hodně upřímných přátel, nebo se má mít stále na pozoru? Čeho se bojí král? Je král šťastný, nebo uprostřed království se cítí velmi, velmi sám…?