Dětské oddělení

Oddělení pro děti poskytuje tyto služby:
půjčování a rezervace knih pro děti do 15 let
půjčování časopisů pro děti a mládež
půjčování stolních her (pouze pro registrované čtenáře, s dospělým zástupcem)

Seznam odebíraných časopisů

 • Barbie
 • Čtyřlístek
 • Mateřídouška
 • Méďa Pusík
 • Rozmarýnka
• připravuje besedy pro děti MŠ a ZŠ
pořádá akce pro děti v průběhu roku
(Malování pohádky s prvňáky, Noc s H. Ch. Andersenem, Den pro dětskou knihu, různé soutěže, hry apod.)
• umožňuje přístup k internetu nebo práci na PC na 4 počítačích

Fond je rozdělen na literaturu

 • naučnou – rozdělena podle témat
 • beletrii (rozdělena podle věkových skupin)
  • 0-5 let
  • 6-8 let
  • 9-11 let
  • 12-15 let