Informační brány, katalogy

CASLIN: Souborný katalog ČR
JIB: Jednotná informační brána