Dospělé oddělení

Oddělení pro dospělé poskytuje tyto služby:
půjčování knih, včetně audioknih a e-knih, rezervace knih
zajištění MVS (meziknihovní výpůjční služby)
kopírování dokumentů
besedy, přednášky a jiné akce pro dospělé