Dětské oddělení

Půjčovní doba:

Pondělí      12 – 17 hodin
Středa        12 – 16 hodin
Pátek          12 – 16 hodin
O prázdninách (nejen letních) se půjčuje dopoledne (Po, St, Pá) od 8 do 12 hodin

Oddělení pro děti poskytuje tyto služby:
půjčování a rezervace knih pro děti do 15 let
půjčování časopisů pro děti a mládež
půjčování a rezervace knih pro děti do 15 let
půjčování stolních deskových her (bližší info v záložce stolní hry)

Seznam odebíraných časopisů

 • Barbie
 • Čtyřlístek
 • Méďa Pusík
 • Mateřídouška
 • Rozmarýnka
• připravuje besedy pro děti MŠ a ZŠ
pořádá akce pro děti v průběhu roku

(Malování pohádky s prvňáky, Noc s H. Ch. Andersenem, Den pro dětskou knihu, Lovci perel, různé soutěže, hry apod.)

• umožňuje přístup k internetu nebo práci na PC na 4 počítačích

(doba využití internetu je omezena na 1/2 hodiny pro uživatele za den. Může být prodloužena v případě, že dětský čtenář zpracovává školní zadání apod.)
Pro přístup k počítači je nutný čtenářský průkaz!

Fond je rozdělen na literaturu

 • naučnou – rozdělena podle témat
 • beletrii (rozdělena podle věkových skupin)
  • 0-5 let
  • 6-8 let
  • 9-11 let
  • 12-15 let