Pravidla půjčování stolních her

Pravidla půjčování stolních deskových her

 Půjčování

 • Stolní hry je možné si zapůjčit (i vrátit) v dětském oddělení Městské knihovny Úpice.
 • Stolní hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně Úpice déle než
  6 měsíců, s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Úpice.
 • Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.
 • Absenčně se půjčuje pouze jedna stolní hra na jeden měsíc bez možnosti prodloužení.
 • Před realizací výpůjčky je zkontrolován obsah deskové hry a kufříku a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce, seznam všech komponentů je součástí hry.
 • Čtenářům mladším 15 let se stolní hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.
 • Vypůjčitel je povinen deskovou hru užívat tak, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě.
 • Vypůjčitel není oprávněn přenechat deskovou hru k užívání jiné osobě.

Vracení

 • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.
 • V případě prodlení platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den.
 • V případě poškození či ztráty deskové hry nebo jejích komponent je čtenář povinen nahradit vzniklou škodu.
 • V případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, ji musí čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu.
 • Při vrácení deskové hry obdrží čtenář potvrzení o vrácení.

V Úpici, 1. 6. 2018
J. Šimková – ředitelka knihovny