Internet

Městská knihovna v Úpici disponuje 7 internetovými pracovišti pro veřejnost (3 pro dospělé, 4 pro děti).

Provozní řád  (platný od 1. 3. 2011)

Čítárna a studovna s INTERNETEM je veřejné zařízení MěK Úpice.

Přístup k internetu je umožněn ve studovně a v dětském oddělení městské knihovny v hodinách pro veřejnost.

 1. Pro registrované čtenáře knihovny je přístup k internetu zdarma. Ostatní platí jednorázový registrační poplatek při každé návštěvě ve výši 10,– Kč dospělí a 5,– Kč děti. Toto umožňuje připojení k internetu na dobu u dětí ½ hodiny (výjimku tvoří práce pro studijní účely, kdy může být doba prodloužena až na 1 hodinu), u dospělých je tato doba max. 1 hodinu. Poté je přístup zpoplatněn 1 Kč/1 min.
 2. Při větším zájmu uživatelů je doba práce s internetem omezena na ½ hodiny u všech uživatelů.
 3. Předem je možné domluvit si přístup i mimo půjčovní hodiny. Ústně nebo na tel. 499781500, maximální doba práce s internetem v tyto dny je 30 min.
 4. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.
 5. Informace a soubory získané při práci si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na digitálních nosičích, které budou v knihovně ověřeny antivirovým programem.
 6. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
 7. Uživatelé nesmí v knihovně navštěvovat stránky s erotickým nebo mravně nevhodným materiálem.
 8. Uživatelé se chovají tiše, tak aby nerušili ostatní návštěvníky knihovny.
 9. U jednoho počítače smí pracovat pouze 2 uživatelé.
 10. Uživatelé mohou využívat konzultace u pracovnic knihovny.
 11. Uživatelé musí dbát pokynů pracovnic knihovny.
 12. V případě porušení těchto pravidel může být uživateli zamezen přístup k internetovému místu.
 Tisk
A4 stránka – text2,– Kč
A4 stránka – černobílá fotografie5,– Kč
A4 stránka – barevná fotografie10,– Kč
A3 stránka – text4,– Kč
A3 stránka – černobílá fotografie10,– Kč
A3 stránka – barevná fotografie20,– Kč