Statistická data

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2023

 • počet knihovních jednotek 35 836
  • z toho naučná literatura 11 331
  • krásná literatura 23 686
  • ostatní 819
 • počet titulů odebíraných periodik 47
 • přírůstky  1 265 (tvoří je nakoupené knihy, knihy získané z grantu a dary od čtenářů)
 • úbytky 260
 • registrovaní uživatelé knihovny  916 (17 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  306 (41,3 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  33 275
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  15 562
   • v tom návštěvníci půjčoven  12 840
   • návštěvníci internetu  668
   • návštěvníci kulturních akcí  2 054
  • online návštěvníci  17 713
 • výpůjčky celkem  45 793 (50 na registrovaného uživatele knihovny; 8,5 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  3 897
  • krásná literatura dospělým  29 166
  • naučná dětem  915
  • krásná literatura dětem  4 071
  • periodika  6 995
  • audioknihy 694
  • hry 55
 • e-knihy 85
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  28+4
 • počet uspořádaných akcí  105

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2022

 • počet knihovních jednotek 34 831
  • z toho naučná literatura 11 277
  • krásná literatura 22 816
  • ostatní 738
 • počet titulů odebíraných periodik 48
 • přírůstky  1 073
 • úbytky 267
 • registrovaní uživatelé knihovny  863 (15,8 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  295 (38,1 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  48 973

  • z toho fyzické návštěvy knihovny  14 041
   •  v tom návštěvníci půjčoven  11 919
   • návštěvníci internetu  632
   • návštěvníci kulturních akcí  1 490
  • online návštěvníci  34 932
 • výpůjčky celkem  38 000 (44 na registr. uživatele knihovny, 6,9 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  3 212
  • krásná literatura dospělým  24 833
  • naučná dětem  552
  • krásná literatura dětem  3 719
  • periodika  5 231
  • audioknihy 405
  • hry 48
  • e-knihy 110
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  46+6
 • počet uspořádaných akcí  85

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2021

I v tomto roce byl provoz značně omezen díky nákaze Covid-19

 • počet knihovních jednotek 34 025
  • z toho naučná literatura 11 146
  • krásná literatura 22 220
  • ostatní 659
 • počet titulů odebíraných periodik 47
 • přírůstky  1 260
 • úbytky 286
 • registrovaní uživatelé knihovny  871(15,9 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  281(36,35 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  20 732

  • z toho fyzické návštěvy knihovny  9 954
   •  v tom návštěvníci půjčoven  9 063
   • návštěvníci internetu  302
   • návštěvníci kulturních akcí  589
  • online návštěvníci  10 778
 • výpůjčky celkem  32 024 (36,8 na registr. uživatele knihovny, 5,85 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  2 810
  • krásná literatura dospělým  21 998
  • naučná dětem  269
  • krásná literatura dětem  1 900
  • periodika  4 760
  • audioknihy 151
  • hry 21
  • e-knihy 115
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  33+2
 • počet uspořádaných akcí  39

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2020

Ke statistice v tomto roce je třeba poznamenat, že v důsledku opatření souvisejících s nákazou Covid-19 knihovna plně fungovala pouze 4 měsíce v roce, 3 měsíce bylo zavřeno a v ostatní dobu byl provoz s různými omezeními.

 • počet knihovních jednotek 33051
  • z toho naučná literatura 11 113
  • krásná literatura 21 357
  • ostatní 581
 • počet titulů odebíraných periodik 47
 • přírůstky  1 160
 • úbytky  1 154
 • registrovaní uživatelé knihovny  916 (16,5 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  303 (39,5 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  25 099
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  11 361
   •  v tom návštěvníci půjčoven  10 204
   • návštěvníci internetu  719
   • návštěvníci kulturních akcí  438
  • online návštěvníci  13 738
 • výpůjčky celkem  35 361 (38,6 na registr. uživatele knihovny, 6,35 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  3 497
  • krásná literatura dospělým  24 019
  • naučná dětem  311
  • krásná literatura dětem  2 068
  • periodika  5 257
  • audioknihy 194
  • hry 15
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  52
 • počet uspořádaných akcí  29

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2019

 • počet knihovních jednotek 33 045

  • z toho naučná literatura 12 019
  • krásná literatura 20 514
  • ostatní  512
 • počet titulů odebíraných periodik 54
 • přírůstky  1 035
 • úbytky  4 320
 • registrovaní uživatelé knihovny  992 (17,8 % obyvatel)
 • z toho děti do 15 let  356 (43,7 % obyvatel do 15 let)
  návštěvníci knihovny celkem  24 157
  z toho fyzické návštěvy knihovny  17 752

  • v tom návštěvníci půjčoven  14 390
  • návštěvníci internetu  1 939
  • návštěvníci kulturních akcí  1 423
  • online návštěvníci  6 405
 • výpůjčky celkem 45 205 (45,5 na registr. uživatele knihovny,8,1 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  4 925
  • krásná literatura dospělým  29 580
  • naučná dětem  602
  • krásná literatura dětem  3 413
  • periodika  6 586
  • jiné  99
 • zapůjčených knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS 35
 • počet uspořádaných akcí  76

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2018

 • počet knihovních jednotek 36 330

  • z toho naučná literatura 12 364
  • krásná literatura 23 467
 • počet titulů odebíraných periodik 59
 • přírůstky  1 242
 • úbytky  3 848
 • registrovaní uživatelé knihovny  886 (15,8 % obyvatel)
 • z toho děti do 15 let  273 (33,7 % obyvatel do 15 let)
  návštěvníci knihovny celkem  24 324
  z toho fyzické návštěvy knihovny  17 374

  • v tom návštěvníci půjčoven  13 884
  • návštěvníci internetu  1 992
  • návštěvníci kulturních akcí  1 498
  • online návštěvníci  6 950
 • výpůjčky celkem 46 420 (52,4 na registr. uživatele knihovny,8,3 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  4 780
  • krásná literatura dospělým  29 056
  • naučná dětem  684
  • krásná literatura dětem  3 559
  • periodika  8 317
  • jiné  24
 • zapůjčených knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS 43
 • počet uspořádaných akcí  89

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2017

 • počet knihovních jednotek 38 936 
  • z toho naučná literatura 13 681
  • krásná literatura 24 617
 • počet titulů odebíraných periodik 58
 • přírůstky  1 217 
 • úbytky  2 434
 • registrovaní uživatelé knihovny  1093 (19,5 % obyvatel)
 • z toho děti do 15 let  344 (42 % obyvatel do 15 let)
  návštěvníci knihovny celkem  32 740
  z toho fyzické návštěvy knihovny  18 367

  • v tom návštěvníci půjčoven  15 005
  • návštěvníci internetu  2 078
  • návštěvníci kulturních akcí  1 284
  • online návštěvníci  14 373
 • výpůjčky celkem 54 471 (50 na registr. uživatele knihovny, 9,7 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  6 186
  • krásná literatura dospělým  33 076
  • naučná dětem  831
  • krásná literatura dětem  4 149
  • periodika  10 229
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  34 a 2, které jsme zapůjčili my jiným knihovnám
 • počet uspořádaných akcí  93

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2016

 • počet knihovních jednotek 40 153
  • z toho naučná literatura 14 486
  • krásná literatura 25 667
 • počet titulů odebíraných periodik 54
 • přírůstky  1 477
 • úbytky  2 795
 • registrovaní uživatelé knihovny  696 (12 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  243 (29,4 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  30 277
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  19 970
   • v tom návštěvníci půjčoven  15 813
   • návštěvníci internetu  2 653
   • návštěvníci kulturních akcí  1 504
  • online návštěvníci  10 307
 • výpůjčky celkem 50 517 (72,58 na registr. uživatele knihovny, 9,15 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  6 467
  • krásná literatura dospělým  31 063
  • naučná dětem  1 057
  • krásná literatura dětem  4 653
  • periodika  7 277
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  54
 • počet uspořádaných akcí  89

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2015

 • počet knihovních jednotek 41 471
  • z toho naučná literatura 15 019
  • krásná literatura 26 452
 • počet titulů odebíraných periodik 55
 • přírůstky  1 267
 • úbytky  3 147
 • registrovaní uživatelé knihovny  839 (14,8 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  295 (36,9 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  32 923
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  20 838
   • v tom návštěvníci půjčoven  16 502
   • návštěvníci internetu  2 690
   • návštěvníci kulturních akcí  1 646
  • online návštěvníci  12 085
 • výpůjčky celkem 52 652 (62,75 na registr. uživatele knihovny, 9,3 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  6 470
  • krásná literatura dospělým  31 243
  • naučná dětem  1 317
  • krásná literatura dětem  5 896
  • periodika  7 726
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  47
 • počet uspořádaných akcí  94

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2014

 • počet knihovních jednotek 43 351
  • z toho naučná literatura 16 079
  • krásná literatura 27 272
 • počet titulů odebíraných periodik 45
 • přírůstky  1 234
 • úbytky  75
 • registrovaní uživatelé knihovny  814 (14,1 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  303 (37,5 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  33 796
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  21 815
   • v tom návštěvníci půjčoven  16 729
   • návštěvníci internetu  3 132
   • návštěvníci kulturních akcí  1 954
  • online návštěvníci  11 981
 • výpůjčky celkem 47 792 (60 na registr. uživatele knihovny, 8,3 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  6 060
  • krásná literatura dospělým  28 103
  • naučná dětem  1 395
  • krásná literatura dětem  5 680
  • periodika  6 554
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  55
 • počet uspořádaných akcí  107

Statistická data MěK Úpice k 31. 12. 2013

 • počet knihovních jednotek 42 192
  • z toho naučná literatura 15 091
  • krásná literatura 26 469
 • počet titulů odebíraných periodik 50
 • přírůstky  1 243
 • úbytky  778
 • registrovaní uživatelé knihovny  826 (14,4 % obyvatel)
  • z toho děti do 15 let  307 (37,1 % obyvatel do 15 let)
 • návštěvníci knihovny celkem  32 826
  • z toho fyzické návštěvy knihovny  20 073
   •  v tom návštěvníci půjčoven  14 675
   • návštěvníci internetu  3 872
   • návštěvníci kulturních akcí  1 526
  • online návštěvníci  12 753
 • výpůjčky celkem  46 959  (56, 8 na registr. uživatele knihovny, 8,2 na obyvatele Úpice)
  • naučná dospělým  6 723
  • krásná literatura dospělým  26 070
  • naučná dětem  2 017
  • krásná literatura dětem  6 201
  • periodika  5 948
 • zapůjčených knih prostřednictvím MVS  30
 • počet uspořádaných akcí  92

P1080310