Lovci perel

Téměř celý školní rok probíhala v knihovně soutěž pro děti Lovci perel. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti vznikl ve spolupráci Knihovny města Hradec Králové, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP 08 a byl poskytnut přihlášeným knihovnám v regionu. Děti zapojené do soutěže vybíraly knihy ke čtení z tzv. perlorodek, ke kterým byly vždy připojeny otázky o knize. Po přečtení pak nebylo nic jednoduššího než odpovědět a výsledek vyměnit v knihovně za perlu. Za nepovinné otázky a krásné obrázky mohly děti získat další body a následně perly navíc. V dětském oddělení tak přibývaly krásné šňůry perel, protože některé děti se opravdu činily. Sbírat se mohlo do konce května a hned potom proběhlo konečné sčítání a vyhodnocení soutěže. Nejpilnější lovkyní byla u nás Šárka Sobotková, která nasbírala 54 perliček, hned za ní se umístila Míša Šlechtová se 46 perlami a na třetím místě Pavlínka Šlechtová se 42 perlami. Hry se celkem zúčastnilo 32 dětí, které dohromady nasbíraly 365 perliček. A to už je pořádná šňůra. Všechny děti obdržely diplom a malou odměnu. 3 nejlepší byly odměněny.

Pro dvě nejpilnější soutěžící byl navíc odměnou výlet do Hradce Králové, kde proběhlo vyhodnocení soutěže celého kraje s programem, občerstvením a prohlídkou nové knihovny Města Hradce Králové.