Král čtenářů

Setkání s nejaktivnějšími čtenáři r. 2012 – 27. 4. 2013

V rámci března měsíce knihy jsme pozvali do knihovny nejaktivnější čtenáře r. 2012. Podle čeho jsme vybírali? Hlavním kritériem výběru byl počet výpůjček za minulý rok. Tak byl také vybírán Král čtenářů. Za dětské oddělení se jím stala Anna Kyselová a za dospělé oddělení paní Monika Nováková. Oběma gratulujeme k vítězství a doufáme, že dál budou číst „jako o život“. Vyhlášení krále předcházelo povídání o knihovně, věci, které možná o knihovně ani nevíte. Představili jsme si 2 knihy – novinky od zdejších autorů – Antonína Šlechty a Josefa Cabadaje. Při malém občerstvení byl i čas vzájemně si popovídat. Snad jsme strávili příjemný podvečer…