Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

V říjnu navštívila úpickou knihovnu spisovatelka Petra Braunová. Nepřijela samozřejmě jen tak. Setkala se s dětmi 2. a 3. tříd místních základních škol při besedách. Představila jim svoji novou  krásnou a výpravnou knihu „Ema a kouzelná kniha“ a dokonce i tu úplně nejnovější „Jak se Vojta ztratil“ z edice První čtení. Spisovatelčin přednes děti zcela pohltil, poslouchaly, ani nedutaly. Troška času vyšla i na samotné povídání s paní Braunovou, takže školáci měli možnost zeptat se, co je zajímá.  A o tom, že její knížky opravdu stojí zato, svědčí fakt, že v době besedy byly všechny její dětské knihy vypůjčené.