Besedy pro MŠ a ZŠ

 25. 1.  K. J. Erben – 7.A./L13. 10.  Seznamujeme se s Prahou v knihách – 4.A/BČ
  3. 3.  Dobrodružství v knihách – 2.tř./L13. 10.  Seznamujeme se s Prahou v knihách – 4.B/BČ
15. 3.  K. J. Erben – 7.B/L18. 10.  Krkonošské pohádky – 2.A/L
17. 3.  Pohádky – MŠ Jaromír20. 10.  Draci – MŠ Veselka (2 třídy)
24. 3.  Dobrodružství v knihách – 4.tř./L25. 10.  Draci – MŠ Veselka (2 třídy)
24. 3.  Říkadla pro nejmenší – MŠ Jaromír  8. 11.  Pohádky – 1.B/BČ
 5. 4.  Večerníčky – 1.A/L  8. 11.  Pohádky – 1.A/BČ
 5. 4.  B. Němcová – 2.stup./SpZŠ10. 11.  Dětští hrdinové v knihách – 4.A/BČ
 7. 4.  Exkurze v knihovně – MŠ Jaromír10. 11.  Dětští hrdinové v knihách – 4.B/BČ
12. 4.  Večerníčky – 1.B/L15. 11.  Božena Němcová – 6.A/L
19. 4.  Pohádky – MŠ Veselka (2 třídy)15. 11.  Božena Němcová – 6.B/L
12. 5.  Exkurze v knihovně
– Obch. akad. pro postižené Janské Lázně
22. 11.  Jiří Žáček a poezie – 3.tř./ZŠ Malé Svatoň.
24. 5.  Setkání s knížkou – MŠ Veselka (2 třídy)22. 11.  Exkurze v knihovně – prima/gymnázium
26. 5.  Prázdninové čtení – 2.tř/L24. 11. Ludvík Středa – 4.tř./ZŠ Malé Svatoň.
29. 9.  Ondřej Sekora – 3.tř./ZŠ Malé Svatoň.24. 11.  Vánoční povídání – MŠ Jaromír
29. 9.  Rodina Čapkova v Úpici, Devatero poh. – 4.tř./ZŠ Malé Svatoň. 6. 12.  Čertovské setkání – 1.tř./L
11. 10.  Pověsti Podkrkonoší -3.A/L