Eliška Přemyslovna, matka největšího Čecha

foto z akce:

Přednáška kronikářky města Mgr. Aleny Křivské se uskutečňuje se zpožděním u příležitosti 690. výročí smrti Elišky Přemyslovny, české královny a matky císaře a krále Karla IV., posledního krále, který…  ale to už je překvapení, které na posluchače čeká. Autorka přibllíží stěžejní události z princeznina dětství a dospívání, které mohly do jisté míry formulovat problematickou a komplikovanou povahu budoucí manželky prvního Lucemburka vládnoucího v Čechách a královny, jíž po přeslici vymřel nejstarší český panovnický rod. Připomene její málo známé či již zapomenuté činy, jimiž se zapsala do paměti svých současníků. Poznáte některé tehdejší významné a vlivné osobnosti království. Mezi mezi nimi i muže, který po celý život nosil ve svém osobním znaku znak českého krále. Díky spolupráci s četnými odbornými institucemi bude nabídnuta bohatá obrazová prezentace fotografií památek a míst spjatých s dobou, v níž tato královna žila.