Jak jsme fungovali v r. 2020

Od 18. 12. 2020 opět pouze výdejové okénko, takže mezi svátky jsme zavřeli.

Od 4. do 17. 12. tedy 2 týdny jsme měli normálně otevřeno.

Od 23. 11. do 3. 12. jsme fungovali přes výdejové okénko.
(výpůjční doba jako oddělení pro dospělé mimo soboty)

Od 22. 10. do 22. 11 byla knihovna zcela uzavřena.

Normálně otevřeno bylo do 21. 10. 2020.

Od 1. 7. 2020 funguje knihovna již v normálním režimu.

Pouze u vstupu použijte dezinfekci rukou.
Celé prázdniny máme otevřeno.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
O prázdninách na dětském oddělení Po, St, Pá dopoledne 8-12 hodin.
Dospělé oddělení – nezměněno, nepůjčujeme v sobotu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z KNIHOVNY OD 18. 5. 2020

 Prozatím platí tato úprava výpůjční doby (odlišnost je pouze pro dětské oddělení):
Oddělení pro dospělé, čítárna a oddělení pro děti
PO   8.00-12.00, 13.00-17.00
ST    8.00-12.00, 13.00-16.00
PÁ   8.00-12.00, 13.00-17.00
Sobotní provoz bude obnoven až od září 2020

Nadále prosíme o dodržování hygienických pravidel:

 • Vstup do knihovny pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
 • dezinfekce rukou u vstupu
 • dodržování minimálního rozestupu 2 m

V knihovně můžete

 • vracet, půjčovat a vybírat knihy a časopisy
 • nechat si okopírovat dokumenty
 • pracovat na PC s připojením k internetu – časové omezení max. ½ hodiny, k dispozici omezený počet počítačů, děti mohou počítač využít pouze na zpracování zadání do školy – ne na hry apod.

Vrácení všech dokumentů zapůjčených před uzavřením je možné bezplatně do konce května.
Od 1. června již knihovna bude postupovat při vymáhání dokumentů dle platného knihovního řádu.

KNIHOVNA OTEVŘENA

od pondělí 27. dubna

za předem daných pravidel (viz níže).
Prosíme o dodržování pokynů pracovnic knihovny.
Případné změny podmínek půjčování budou upřesněny dle pokynů vlády.

Změna provozní doby:
Oddělení pro dospělé, čítárna a oddělení pro děti
PO  8.00-12.00, 13.00-17.00
ST  8.00-12.00, 13.00-16.00
PÁ  8.00-12.00, 13.00-17.00

Prosíme čtenáře, aby dodržovali následující pravidla:

– vstup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest
– u vstupu použít dezinfekci na ruce
dodržovat minimální rozestup 2 m
pobyt uživatelů knihovny jen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vrácení a návazné transakce)
provoz čítárny omezen jen na vracení a půjčování periodik

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

KNIHOVNA UZAVŘENA

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je knihovna podle usnesení vlády České republiky zákon č. 72/2020 Sb. uzavřena s účinností od 13. března 2020. (nouzový stav vyhlášen na dobu 30 dní)

 • Výpůjční doba u knih, které máte zapůjčené, Vám bude prodloužena.
 • Můžete využít zapůjčení e-knih. Bližší informace na knihovnaupice.cz.
 • Ve vestibulu knihovny je umístěn regál s vyřazenými knihami, které si můžete zdarma odnést domů ke čtení a již nevracet!
 • V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 499 781 500.
 • v této době se ruší veškeré plánované akce.