Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská a její doba (2. část)

Foto z akce:

Zveme Vás na přednášku o „paní kněžně“ známé z knihy Boženy Němcové Babička.
2. část přednášky se uskuteční opět ve středu 11. 3. 2020 od 17 hodin. Vyprávět bude pan Milan Záliš z ratibořického zámku, jehož velmi poutavou přednášku jste mohli zaznamenat v listopadu na téma Ze zámeckých kuchyní…