Osobnosti doba vlády Václava IV.

Fotografie z akce:

Přednáška kronikářky města Trutnova Mgr. Aleny Křivské se uskuteční k letošnímu 600. výročí úmrtí krále Václava IV. a uzavře pětidílný cyklus věnovaný českým králům lucemburské dynastie. Kromě připomenutí tragického životního osudu neúspěšného a nešťastného krále, bude pozornost zaměřena hlavně na poznání osobností doby jeho vlády pobývajících v Praze či přímo u tehdejšího královského dvora. Těch, kteří svými postoji, rozhodnutími a činy utvářeli historii naší země v předhusitské době. Zmíněn bude např. Mistr Jan Hus a Jan Žižka, či tzv. „královi milci.“ Blíže představeni budou také Johánek z Pomuku, arcibiskupové Jan z Jenštejna a Zbyněk Zajíc z Házmburka nebo Mistr Třeboňského oltáře, jedna z největších uměleckých osobností českého gotického malířství. Zazní zde také jméno pozapomenutého trutnovského rodáka a pražského měšťana, který byl svědkem bouřlivých událostí 90. let 14. století.