Pasování na čtenáře

Touto akcí knihovnice dětského oddělení pravidelně vítají začínající čtenáře – žáky 1. tříd – do knihovny. Při pasování prvňáků na čtenáře knihovny musely děti prokázat znalost pohádek, pohádkových a knižních postaviček, umění zacházet s knihami a hlavně potvrdit znalost čtení. Vše se podařilo a král Knihouš I. mohl děti pasovat na čtenáře knihovny.

7. 5. 2009 –  ZŠ Lány

2. 6. 2009 – ZŠ Bří Čapků