Pasování na čtenáře

Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře, při němž si děti připomenou znalosti o knihovně, jak se orientovat v dětském oddělení, jak zacházet s knihami. Vyzkouší si znalosti pohádek a pohádkových postav, písmenek, procvičí  jazýčky na jazykolamech a hlavně prokáží četbou z knihy, že už opravdu zvládly čtení a mohou se tedy stát skutečnými čtenáři  knihovny.
Na čtenáře je letos pasoval král Knihomolník II., jemuž také děti přednesly svůj čtenářský slib, že budou knihy opatrovat a vážit si jich i všeho dobrého, co je v nich napsáno.

Každý prvňáček obdržel řád čtenáře a pasovací listinu, malou miniknížečku a další brožurku ke čtení.

ZŠ Úpice-Lány – 7. června 2016
1.A

1.B

ZŠ Bratří Čapků Úpice – 9. června 2016
1. A

1.B