Karel Čapek a odpírači vojenské služby

Naše bývalá kolegyně paní Jarmila Nováková připravila pro zájemce povídání a čtení z knihy K. Čapka „Vojáku Vladimíre…“ O zájmu o tohoto velikána naší kultury a našeho regionu svědčila velká účast. Podvečer navíc zpříjemnila krásným hudebním vystoupením paní Yvona Szelke.