Setkání dětí a seniorů

Děti 2. třídy ZŠ Bří Čapků v čele s paní učitelkou Danielou Mikešovou přišly na skvělý nápad – uspořádat setkání dětí a seniorů. Sešli se společně u nás v knihovně, kde si navzájem povídali, četli, zkrátka věnovali si trochu svého drahocenného času. Bylo to velmi milé a pro obě strany jistě přínosné. Atmosféru zachycují fotografie.