Soudobé letectví

Fotografie z akce:

Zveme Vás na zasvěcené povídání o nadzvukovém létání s člověkem, jenž ví o čem mluví – plukovníkem letectva v. v. – Miloslavem Neubergem. Těšit se můžete také na oděv pilota či makety letadel.

Miloslav Neuberg (1930)

 • narozen 26. prosince 1930 v Praze
 • otec tesař, matka v domácnosti
 • bombardování Vysočan a kbelského letiště na konci války
 • v mládí se věnoval hudbě, chtěl se dostat na konzervatoř
 • vojenská letecká škola v Prostějově
 • služba v Plzni, Milovicích a Líních u Plzně
 • pilot proudových letadel
 • 1953–1956 studium vojenské akademie v Moninu v SSSR
 • 1957 zástupce velitele ve Kbelích
 • 1957–1961 velitel pluku v Pardubicích
 • 1962–1968 velitel letecké divize v Bechyni, zažil zde srpen 1968
 • 1968–1970 studium Vorošilovovy akademie Generálního štábu Ozbrojených sil SSSR v Moskvě
 • 1971 propuštěn z armády
 • práce ve Svazarmu
 • 1985 odchod do důchodu
 • 1990 návrat do armády, krátce sloužil ve štábu Varšavské smlouvy v Moskvě
 • 1991 druhý odchod do důchodu
 • předseda Svazu letců v Hradci Králové

Plukovník generálního štábu v. v., Ing. Miloslav Neuberg, se narodil 26. prosince 1930 v kolonii Čína v pražském Hloubětíně nedaleko kbelského letiště. Otec byl tesař, podílel se na stavbě kupole pražského planetária. Matka byla žena v domácnosti. Koncem druhé světové války pamětník zažil bombardování Vysočan a kbelského letiště. V mládí se zajímal o hudbu a snažil se složit přijímací zkoušky na konzervatoř. Nebyl však přijat, a proto se rozhodl pro dráhu vojenského letce. V roce 1948 nastoupil do vojenské letecké akademie. Výcvik probíhal ve Šternberku, Olomouci a Prostějově. Po ukončení výcviku byl v roce 1950 převelen k leteckému pluku do Plzně. V roce 1951 se v Milovicích přeškolil na proudová letadla MiG-15 a následně sloužil na vojenském letišti v Líních u Plzně. V roce 1953 dostal nabídku ke studiu na vojenské akademii v Moninu u Moskvy. Této nabídky využil. V Sovětském svazu, kde se seznámil i se svojí manželkou, studoval do roku 1956. Po návratu byl krátce zástupcem velitele letky ve Kbelích, v letech 1957-1961 vykonával funkci velitele 4. leteckého pluku v Pardubicích. Následně byl přeložen na letiště v Bechyni v jižních Čechách, kde se roku 1962 stal velitelem první zvolensko-ostravské divize. Jako velitel divize zažil srpen 1968 a obsazení letišť své divize sovětskými vojáky. Na konci srpna 1968 odjel na dvouletý studijní pobyt na Vorošilovovu vojenskou akademii do Moskvy. V roce 1970 se vrátil do Československa a o rok později byl z politických důvodů propuštěn z armády. Až do odchodu do důchodu v roce 1985 pracoval ve Svazarmu. Roku 1990 se do armády vrátil a krátce pracoval ve štábu Varšavské smlouvy v Moskvě. V roce 1991 odešel podruhé do důchodu. Dnes je předsedou Svazu letců v Hradci Králové.

Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete na kartě pamětníka zde.