Střípky z historie Úpice – Beseda s kronikářem p. Václavem Kašparovským

V knihovně jsme přivítali dlouholetého kronikáře pana Václava Kašparovského, který všem přítomným poutavě vyprávěl o své práci kronikáře a nejen o ní.

Zájemci si mohli také prohlédnout výběr kronik – tedy z různých období a různých autorů – zapůjčených z Městského muzea.