Vyhlášení NEJ… nejmladšího čtenáře za rok 2017

Našeho nejmladšího čtenáře jsme vybírali z loňských prvňáčků, kteří byli pasováni na čtenáře. Ty nejaktivnější jsme pozvali dopoledne do knihovny, kde byl pro ně připraven krátký program. Nejprve zahráli pohádku O Kašpárkovi a čarodějnici naši úpičtí loutkáři, což se nám všem moc líbilo, a patří jim za to velký dík! Děti si mohly prohlédnout loutky a zkusit si s nimi zahrát. Pak si děti daly malou svačinku, aby je netrápil hlad, a hned potom se pustily do pátrání po ukrytých barevných „drahokamech“. Chvíli to trvalo, než se celý poklad našel, ale podařilo se, a děti se mohly pustit do vyrábění záložky do knihy. Vznikaly skvělé hadí záložky. Jakmile byla dokončena výroba, bylo třeba rychle vyhlásit ty nejlepší čtenáře. Vybrali jsme nakonec 2 děti – jedno, které za loňský rok přečetlo nejvíc knih a jedno, které navštívilo knihovnu nejčastěji.
Gratulujeme tak: Anetě Schwertnerové a Lukáši Farskému!