Výstava reprodukcí obrazů Zdeňka Buriana

Fotografie z výstavy
Vážení návštěvníci,
společně pootvíráme okénko do našeho i Vašeho času.  Tato doba, o které plyne řeč, je již mimo nás i za námi. Ano, znovu se na chvíli ponořme prostřednictvím ilustrací velkého mága výtvarného umění do zaniklého či zmizelého světa.
Zveme Vás velice srdečně na výstavu “Zdeněk Burian – malíř ztraceného času”, s nahlédnutím do širých plání a savan, do hlubokých pralesů a džunglí, na cesty po rozsáhlých vodách a nebezpečných řekách, na výstupy do hor a pohoří či na vstupy do romantických i pošetilých událostí lidských životů, ale také zprostředkování dějinných událostí národa našeho a světa.
Pojďte a přijďte se potěšit, povzbudit a zavzpomínat na dobu romantiky, dobrodružství, na cesty lásky, obdivu i zrady.
Nádherné ilustrace našeho života i života kolem nás si přiblížíme právě putovní výstavou “Zdeněk Burian – malíř ztraceného času” nyní v prostorách Městské knihovny v Úpici od 1. října do 1. listopadu 2014.
Osud a dílo tohoto velkého ilustrátora, dle vyjádření mnohých nejpozoruhodnějšího zjevu českého výtvarného umění, Vám částečně přiblížíme v slovech odborníků z nejrůznějších oblastí:
1. Výrok amerického režiséra Johna Hustona (filmy Asfaltová džungle, Africká královna, Poklad na Sierra Madre, Bílá velryba atd.) = “Když jsem hledal typ, krásný záběr, jeho dynamiku a především tolik obdivovanou poezii filmu, obrátil jsem se k velkolepým kresbám Čechoslováka, akademického malíře Zdeňka Buriana!”(1957)
2. Eduard Štorch v padesátých letech napsal Zd. Burianovi = “Přál jsem si, abyste knihu ilustroval Vy!. Byli proti Vám….. Na pravěk jste Vy jedinečný……Co Vy byste z Minehavy udělal !” A měl pravdu, pozdější vydání s Burianovými obrázky se stalo klenotem. Mineheva byla totiž posledním dílem Eduarda Štorcha. (1956)
3. Ředitel muzea v Salzburgu prof. dr. Eduard Paul Tratz vzkázal osobní pozdrav Zd. Burianovi s dovětkem = “Lepší obrazy na světě neznám!” (1968)
4. Z amsterodamské university Dr. P.J.H. van Bree řekl na adresu Čechů = “Vaše vlast může být hrdá, že má umělce, který dovede tak přesvědčivě zvládnout tak obtížný úkol …” (obrazy z oblasti pravěku). (cca 1970)
5. Ze spolupráce s docentem Josefem Augustou = “Zdeněk Burian – význačný reprezentant vědecké ilustrace!” (1935 – 1964)
6. Při rozhovoru s malířem Josefem Ladou se kdosi o Burianovi vyjádřil v tom smyslu, že je těžko mluvit o umění, když ilustrace nemá daleko k fotografii. A tehdy mistr Lada přestal bafat z lulky a pověděl: “Tak já vám něco řeknu – ten člověk ale umí malovat !!” (1957)
7. Slovenský moderní malíř a ilustrátor Albín Brumovský = “Je víc názorů na knižní ilustrace. Jeden například hlásá, nebo spíše vyžaduje, absolutní věrnost předloze, například takový Zdeněk Burian. Neznám v Československu umělce jeho formátu. (1965)
8. Z dopisu amerického malíře Roy G. Krenkela = “Nad Old Surehandem jsem se smál, když jsem si uvědomil, jak Burian (v srdci Evropy) zase jednou pobil americké umělce žijící na Dalekém Západě na jejich poli! Měli jsme pár malířů západu, kteří se v tom vyznali: Charlie Russella, Remingtona a něco málo skoro dobrých – všichni jsou už mrtvi. Zrovna si nevzpomenu na některého žijícího, který by se vyrovnal kvalitou těm dvěma dílům Surehanda.” (s ilustracemi Zd. Buriana), (1972)
9. Náš paleontolog, profesor Zdeněk V. Špinar = Burian sám nebyl paleontolog. Byl však vnímavý, skvělý umělec a nesmírně talentovaný malíř.” “Potřeboval znát často různé podrobnosti o životě zvířat, veškeré údaje prostudoval, udělal si sám náčrtky a skici některých detailů zvířat nebo si naznačil rozměry a tvary rostlin. Potom rozvrhl plochu, načrtl linie perspektivy, rozmístil figury zvířat a skupiny rostlin, vyznačil lehce morfologii krajiny a hlavních objektů a začal malovat. Nyní se projevilo jeho geniální nadání a velké umění. Práce mu šla rychle od ruky a obrazy rostly takřka před očima.” (cca 1990)
Josef Ptáček
vystava_Burian