Výtvarná soutěž – Český rok – říjen

V březnu vyhlásila úpická knihovna výtvarnou soutěž v rámci projektu Kde končí svět. Tématem byl Český rok, pro naše regionální Klubko dětských knihoven byl vylosován měsíc říjen. Jak si tenhle měsíc představují zdejší děti? Výsledky jejich tvoření uvidíte ve výloze knihovny.
A jak to dopadlo? Knihovnické porotě se nejvíce líbila tato díla:
kategorie 6-9 let:
1. místo – Lenka Hrušková
2. místo – Anna Skřivánková
3. místo – Johanka Cachová
kategorie 13-16 let:
1. místo – Eliška Vodičková
2. místo – Kristýna Machová
Tato děvčata byla odměněna a nejlepší práce z obou kategorií byly zaslány do České Třebové, kde proběhlo hodnocení z řad knihovníků i dětí samotných.
Celý projekt Český rok by měl spolu s literární částí posloužit jako podklad pro vydání malého dílka, v němž české děti seznámí děti z Malého Himálaje se životem v České republice.