Výtvarná soutěž na téma „Jakou barvu má svět“

V březnu vyhlásila Městská knihovna Úpice výtvarnou soutěž pro děti v rámci celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“.

Děkujeme všem žákům Základní školy Úpice Lány (a jejich učitelům) za krásná díla a blahopřejeme vítězům. Práce, které se umístily na 1. místě byly zaslány do regionálního kola. Slavnostní vyhlášení proběhne 12. května za přítomnosti zúčastněných dětí. Pro ty je připraven program včetně projížďky parníkem.

Kategorie předškolní: zvláštní cena (bez umístění) – Barbora Notková
Kategorie 6-9 let:
1. místo – Svět barev – Kristýna Antošová
Kategorie 10-12 let:
1. místo – Životadárné sluníčko – kolektivní práce 12 dětí (D. Pařil, A. Patáková, N. Kábrtová, A.
Petera, M. Kašparová, M. Pulchartová, D. Marelová, K. Jursíková, T. Vodičková, K. Nyklíčková, P. Luštinec, S. Téra)
2. místo – Na Lavičce – Petr  Čepelka
3. místo – Barevný svět na jiných planetách – Tomáš Jursík
Kategorie 13-16 let
1. místo – Svět v obraze – Petra Matejíková
2. místo – Temno – Tereza Čápová
3. místo – Krajina – Martina Binarová

Vítězné práce

V úterý 11. května jsme se se 4 zástupci vítězných prací zúčastnili regionálního setkání v Pardubicích. Pro děti byl připraven program – procházka s vyprávěním pověsti o vzniku pardubického erbu, projížďka parníkem, prohlídka Krajské knihovny v Pardubicích, kde byla také připravena výstava vítězných prací z jednotlivých knihoven. Všechny děti a knihovnice měly možnost hlasovat a určit celkového vítěze výtvarné soutěže „Jakou barvu má svět“. Než došlo k vyhlášení výsledků, děti z Náchoda zahrály maňáskový příběh o kocouru Modroočkovi. Závěr patřil paní spisovatelce Petře Braunové, která děti seznámila se svou novou knihou Ema a kouzelná kniha, z níž velice poutavě přečetla ukázky. A co samotné výsledky soutěže? Věřte nebo nevěřte – ÚPICE VYHRÁLA.  Hodnotily se práce za celou knihovnu a my jsme s převahou získali největší počet hlasů. Takže můžeme říct, že výlet se opravdu vydařil.