Císařovna a královna Marie Terezie a její doba (1. a 2. část)

Zveme Vás na přednášku Milana Záliše z ratibořického zámku.

V našem vyprávění nejprve letmo nahlédneme do historie rodu Habsburků. Krátce se budeme věnovat třem bezprostředním předchůdcům Marie Terezie na trůně, kteří měli zásadní vliv na její život a vládu. Připomeneme si těžké časy, které mladá panovnice, i její poddaní, prožívali vzápětí po nástupu Marie Terezie na trůn. Zmíníme se o radostech i strastech císařského manželství, i o tom, jakou byla Marie Terezie matkou svých početných dětí. Krátce představíme také některé významné osobnosti z okolí velké panovnice – vojevůdce, diplomaty, vědce i umělce. Ukážeme si místa, kde Marie Terezie trávila většinu svého času a jakou zanechala její éra stopu ve Vídni, ale i v Praze.