Karel Čapek – cestovatel

Foto z akce:

Karel Čapek – cestoval
I když se vypravěč-cestovatel Karel Čapek na různých místech vysmívá standardizovaným
turistickým průvodcům, jež mu svým obsahem a stylem připadají ve srovnání s „opravdovou“ povahou lokální kultury povrchní, často prozrazuje, že i on měl jeden takový na cestách k dispozici. V Čapkově pozůstalosti se dokonce zachovaly různé typy turistických průvodců a turistických a cestovních příruček: automapy a itineráře s detailními popisy vybrané cesty, turistické katalogy a propagační materiály vydávané převážně pro cizince, s ilustracemi zobrazujícími vysoce selektivní a folkloristickou představu kultury, zvyků a tradic navštívené země.