Knihovna o prázdninách

Jaké akce jsme pro vás přichystaly na prázdniny?