Malujeme pohádku

V Týdnu knihoven proběhla část již tradiční akce pro prvňáčky – seznámení s knihovnou spojené s výtvarnou soutěží – Malujeme pohádku. V úterý 6. 10. 2022 navštívily knihovnu děti ze Základní školy Úpice-Lány a mimo jiné si vyzkoušely úlohu ilustrátora knihy. Vyslechly pohádku a malovaly k ní ilustraci. U 1.A to byla Loupežnická pohádka a u 1.B
O hejkalovi, obě z knihy Přečti mi pohádku Barbory Houfové. Odměna pro obě třídy byla sladká – dort, na kterém si pochutaly ke svačince.

1.A/ZŠ Úpice-Lány

1.B/ZŠ Úpice-Lány