Vznik českých a moravských lidových pověstí

Foto z akce:

Zveme Vás na další přednášku, tentokrát z trochu jiného soudku. Na řadě jsou pověsti…

Přednášky se zúčastní i autor ilustrace „Vízmburští kocouři“ Ing. Tomáš Brokl. Ten obrázek dělal při hodině výtvarné výchovy jako 9letý žák 3. třídy. Paní Mgr. Alena Křivská byla jeho tehdejší třídní učitelkou a ilustrovali právě pověsti vážící se k Vízmburku.