Romanovci

Zveme vás na přednášku Milana Záliše:

 

Foto z 1. části přednášky: